Jag kan inte låta bli att kommentera en artikel i ÅU idag.
Torsten Sandell har kommit med ett initiativ till kyrkomötet om att ta en avgift för jordfästningar av avlidna som inte hört till kyrkan. Jag tycker att det är ett jättebra initiativ! Ja, alltså, det är jättebra att det kommer upp till diskussion, hur bra det sen är att ta betalt för förrättningen är det mera invecklat att bedömma.
När den nya begravningslagen kom 2004 hade kyrkan varit en dålig förhandlare och gått med på att ta hand om att alla kom i jorden oberoende av om de hörde till kyrkan eller inte. Alla inom samma kommun ska betala samma pris för sin gravplats, oberoende av församlingstillhörighet eller inte, och det tycker jag är okej eftersom gravväsendet inom en församling skall bära sig utan skatteintäkter. Man betalar för det man använder helt enkelt.

Sen kommer frågan om jordfästning. Bara för att herr Exempelsson skrev ut sig från kyrkan 1979 för att han blev sur på prästens hund betyder det inte att han slutade tro på samma gång. Fru Exempelsson har inte skrivit ut sig och är djupt troende och deltar i gudstjänsten rätt ofta och sjunger i kyrkokören och går på missionssymötena. Så dör herr Exempelsson plötsligt våren 2012. Självklart ska det vara en jordfästning, en hederlig kistbegravning! Prästen med den irriterande hunden har gått i pension för 10 år sen och flyttat från orten och den nya prästen tyckte även herr Exempelsson var en trevlig prick. Så fru Exempelsson bestyr om begravningen i högst vanlig ordning men så kommer frågan från pastorskansliet -herr Exempelsson hörde inte till kyrkan, ville han ha en kristen jordfästning? Hur kan frun svara på det? De har aldrig talat om det. Hon tror nog det och framförallt vill hon det. Så det blir så, en hederlig kistbegravning med sång, jordskovlar, psalm 23 och hela köret. Prästen och kantorn följer även med på minnesstunden.

För att vara krassa så kostar det här en god slant i arbetsinsats och uttnyttjande av lokaliteter. Hade det handlat om en vanlig förening hade en icke-medlem fått betala för de utnyttjade tjänsterna men nu talar vi ju om kyrkan! Den goda, uppoffrande kyrkan! Församlingen som har en medeltida kyrka som är svindyr att hålla varm, ett församlingshem som kostar skjortan att underhålla och städa, en personal som tar hand om människorna som inte vill betala deras löner…

Det är som om vi pratat om pensioner – allt färre ska stå för en allt större kostnad.
Jag vet att man som kristen ska vara god och uppoffrande. Jag vet att jag just nu har svårt att vända andra kinden till. Jag kan inte förstå varför man ska få strunta i att betala medlemsavgiften och ändå få fulla medlemsförmåner! Varför ska jag då inte skriva ut mig ur kyrkan med det snaraste?

Om vi pratar om nätpiratism så är ett av argumenten att man stjäl när man laddar ner någonting som man borde betala för. Okej, jag kan inte påstå att den döda stjäl prästen men det finns inte heller någon möjlighet att betala för de tjänster man vill utnyttja, annat än att gå med i kyrkan igen och betala medlemsavgiften. Men hallååå? Om man e död är det faktistk försent för det alternativet…

Sen tror jag även att det oftast är just sak samma för den döda om det hålls en jordfästning. MEN för de anhöriga är det en väldigt viktig traditionsbärande ritual, ett sätt att konkretisera sorgen och att ta farväl. Då har jag inga problem att be om en del av det möjliga arvet som ersättning för församlingens utförda tjänster.

Så efter hela denna utläggning kan jag konstatera att jag understöder kyrkoherde Sandells förslag om att ta betalt för utförda tänster – hur andliga de än må vara.